Svatba v Máji? S Mottym žádný problém!

04.04.2019

Slýcháte to - "Svatba v máji, do roka máry..." Opravdu je čeho se bát? Z čeho plyne tato pověra? Co dělat, pokud je už svatba naplánovaná? Nebojte, věci jdou stále zachránit, a zde se dozvíte JAK!

Proč se to říká?

Tato pověra vznikla, jako většina z nich, na základě přirozeného orhranného mechanismu, který si vyvinuli naši předkové. Nebyli zahlceni všude razícími reklamami, nekonečnými seriály a povrchními starostmi, a tak měli dostatek času na pozorování toho, co se kolem nich děje. Měla lidi strašit! Ne však proto, aby páchala zlo, ale aby zachraňovala životy. Vyvolat obavy a strach byla jediná cesta - cožpak by si mladý pár bral k srdci dobré rady staré baby? 

"Když jste ráčili usoudit, že jsem trestu hodna, tedy si ho podstoupím!" a šla s muži. - Lidé vybíhali ven - mnozí ji litovali, ale Bára si žádného ani nevšimla a vesele kráčela k hřbitovu, který ležel u paty lesa, nedaleko obecní pastvy. - Otevřeli malou komoru, kde kosti a máry složené byly, přáli jí: "Pánbůh tě tu opatruj" a odešli domů.

Divá Bára - Božena Němcová

Pokud měl mladý pár svatbu v máji a ctil tradice, k milování se tedy uchýlili skutečně až po svatbě, hrozilo, že se jim miminko narodí do zimy. A to byly Zimy, ne jako dnes! Jídla bylo málo, světnice byly vlhké a studené, a tak hrozilo, že křehká novorozeňata tomuto nepříznivému období podlehnout. Dnes už to, alespoň v naší zemi, není pravda, a tak se nemusíte bát! Mějme však v paměti, jak moudří byli naši předkové, a pomyslně se jim pokloňme. Připomeňme si občas jejich tradice. Dámy, buďme líbezné, milující a štědré, muži, dvořme se ženám a patřičně se na to připravme!